עסקאות נדל"ן ומיסוי מקרקעין
 משפט אזרחי-מסחרי
 ירושות, צוואות ומעמד אישי
 נוטריון
 ‏יום שישי ‏15 ‏ינואר ‏2021

יטיב את בן-עמי, עורכי דין באשקלון

משרדנו הוא פרי מיזוג מוצלח בין משרדו של עו"ד ירון יטיב (נוסד בשנת 2000) לבין משרדו של עו"ד ליאור בן-עמי (נוסד בשנת 2007), אשר שילבו ידיים כדי להרכיב נבחרת המסוגלת לתת מענה מיידי, יעיל ומקצועי לכל צרכיו המשפטיים של הלקוח בעסקת נדל"ן.  המשך קריאה

שלבים לביצוע פרויקט תמ"א 38

מאת: עו"ד ליאור בן-עמי  ~  תאריך עדכון: 14/10/2016  17:08
להלן תובא סקירה קצרה אודות שלבי ביצוע הפרויקט:
 • מינוי עורך דין מומחה לתמ"א 38 - הצעד הראשון וההכרחי לשם קידום התהליך הינו מינוי עורך דין מטעם הדיירים. יש לחתום על כתב מינוי המפרט את השירותים המשפטיים הניתנים במסגרת הייצוג. תפקידו של עורך הדין הינו ללוות את הדיירים בכל שלבי הפרויקט והגנה על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות.
 • בחירת יזם - הצעד השני הינו בחירת יזם ע"י הדיירים. קיימת חשיבות עליונה לבחירת יזם בעל ניסיון בהוצאה של פרויקטים מסוג תמ"א 38 אל הפועל.
 • ניהול משא ומתן וגיבוש הסכם סופי לחתימה - הליך המו"מ יתקיים בין באי-כח הצדדים ובשיתוף חברי נציגות הבניין. תפקיד עורך הדין הוא לעמוד על זכויותיהם של בעלי הדירות ולעגן בחוזה הסופי את מכלול ההיבטים המשפטיים והמסחריים תוך שמירה על האינטרסים של הדיירים.
 • חתימה על חוזה מחייב - במידה והחוזה נחתם ע"י הרוב הדרוש לביצוע הפרויקט אזי הוא ייחתם גם ע"י היזם. ממועד החתימה כאמור יימנו כל המועדים הקבועים בחוזה. טיפול בדיירים סרבניים יגרור את הצדדים לערכאות ולפתיחת הליך משפטי כנגדם בפני המפקח/ת על הבתים המשותפים.
 • עריכת בקשה להיתר בנייה והגשתה לוועדה המקומית לתכנון ובניה - מתבצע על ידי היזם בשיתוף אדריכל הפרויקט ונציגות הבניין. התוכנית תכלול תכנון של הפרויקט בכללותו.
 • פרסום הבקשה להתנגדויות - ככל ותוכנית ההגשה כוללת בקשה להקלות ו/או שימוש חורג יחויב היזם בפרסום התוכנית להתנגדויות עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. התנגדויות תוגשנה לא יאוחר מ - 14 ימים ממועד הפרסום. ההתנגדויות ידונו במועד שייקבע ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. יובהר כי למתנגדים עומדת זכות ערעור לוועדת ערר מחוזית, והיה והתנגדויותיהם נדחו ע"י הוועדה המקומית.
 • מתן היתר בניה בתנאים - בשלב זה מקבל היזם היתר עקרוני לפיו, בכפוף לתיקונים הנדרשים על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה והשלמת הדרישות יינתן היתר סופי.
 • חתימה על מסמכי הליווי הבנקאי - במקרה של פרויקט הממומן באמצעות גורם פיננסי מוסדי נדרשים בעלי הדירות לחתום על מסמכי הליווי הפיננסי. עורך הדין נדרש לעיין במסמכי הליווי ולבחון כי המסמכים תקינים ואינם משיתים חבות כספית על מי מבעלי הדירות.
 • ערבויות וביטוח - כתנאי ל"עלייה לקרקע" יידרש היזם להפיק פוליסת ביטוח וכן ערבויות. יובהר כי במקרה של פינוי הדיירים בפרויקט תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה יקבלו הדיירים דמי שכירות, ערבות שכירות וכן ערבות חוק-מכר כתנאי לפינוי דירתם.
 • קבלת היתר בנייה - השלב בו עוברים משלב התכנון לשלב הביצוע.
 • תחילת ביצוע עבודות הבנייה והחיזוק - זהו השלב בו יחלו העבודות תחת פיקוח ובמסגרת לוחות הזמנים שנקבעו בחוזה.
 • מסירת העבודות / סיום הפרויקט - השלב בו מסתיימות עבודות הבנייה וקבלת טופס 4. שלב הפיתוח הסביבתי מתבצע לאחר קבלת טופס איכלוס.
 • תקופת הבדק - זוהי התקופה הקבועה בחוק המכר במהלכה מחויב היזם לבדק ולביצוע התיקונים, היה וימצאו ליקויים.
 • תיקון / רישום צו הבית המשותף - רישום בית משותף הוא השלב האחרון בפרויקט בו ניתן ביטוי לתוספות הבנייה ומבוצע תיקון הרישום הקיים בפנקסי המקרקעין.לייעוץ ויצירת קשר
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם

שם:
טלפון:
דוא"ל:
תוכן:
מאמרים נבחרים
למאמרים נוספים
כיצד לבחור עורך דין מקרקעין?
הנכס הממוני היקר ביותר הינו קרוב לוודאי נכס המקרקעין. לעיתים מדובר בדירת המגורים ולעיתים מדובר גם במבנה בית העסק, אלה אשר לרוב נרכשו בעמל וממון רב, או שלחילופין נתקבלו בחלק מהמקרים במתנה או בירושה. ...  המשך קריאה
איך מתירים את פלונטר המשכנתה
חלק ניכר מרוכשי הדירות עושים זאת בסיוע מימון מבנק למשכנתאות או גוף פיננסי אחר, באמצעות הלוואה המכונה הלוואת משכנתא. הכוונה היא להלוואה שמעניק הבנק באופן שכספי ההלוואה מיועדים לרכישת דירה ולמעשה משולמי...  המשך קריאה
עמוד ראשי אודותינו תחומי עיסוק מאמרים יצירת קשר
design by: